WEDA Design & Advertising

“Goed werk heeft een vondst in zich.”
Pieter Dijkstra, Grafisch vormgever

Disclaimer

De informatie die je op deze website vindt, heeft WEDA Design & Advertising met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. WEDA Design & Advertising kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan WEDA Design & Advertising niet instaan. WEDA Design & Advertising garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WEDA Design & Advertising genoemde programmeercodes en/ of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van WEDA Design & Advertising, behoud WEDA Design & Advertising zich het recht om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

WEDA Design & Advertising is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van WEDA Design & Advertising leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door WEDA Design & Advertising. WEDA Design & Advertising is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de website van WEDA Design & Advertising

Suggesties en ideeën over de website van WEDA Design & Advertising die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

WEDA Design & Advertising stelt alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. WEDA Design & Advertising kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

WEDA Design & Advertising behoud zich het recht om de inhoud van de website van WEDA Design & Advertising en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijkend zijn van de werkelijkheid.

Verhuisbericht

Vanaf 1 juli 2018 is WEDA Design & Advertising onderdeel van de Creative Marketing Group (CMG), bestaande uit een groep zelfstandig opererende marketingbedrijven. WEDA heeft binnen deze groep haar krachten gebundeld met het team van BigID en gaat nu verder als

Per 1 september zijn we daarom verhuisd naar de Tesselschadestraat 6, 8913 HB Leeuwarden. We blijven bereikbaar op ons telefoonnummer (058) 2129247 of via info@weda.nl

Contact opnemen